Поиск: • Вакансии      
Резюме

Начало ->Резюме -> Категория: Юристы, адвокаты (492)

Вы видите последние резюме. Вы можете либо просмотреть их, либо выбрать другую категорию объявлений.

Добавить в блокнот Резюме: помошник юриста, нотариуса
Добавлено: 19-07-2010
Пол: мужской. Возраст 22
300 $

Ищю работу помошником юриста, нотариуса
с минимальным стажем.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 13-07-2010
Пол: женский. Возраст 20
150 $

работа с ПК : word, excel, интернет, электронная почта. Хорошее знание земельного,гражданского,семейного,уголовного,хозяйственного и трудового кодексов.

Добавить в блокнот Резюме: юрист, главный юрисконсульт
Добавлено: 13-07-2010
Пол: женский. Возраст 26
750 $

Жванко Людмила Миколаївна
1984 р. н.;
тел. моб. 097-643-77-30, електрона адреса: [email protected]

Посада, на яку
претендую Юрист

Мета Професійний ріст

Освіта В 2006 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» (диплом з відзнакою)

Стажування:

з 01.06. до 01.07.2003 р. Стажування в органах прокуратури та в органах Державної судової адміністрації;
з 01.04. до 01.07.2005 р. Стажування в органах прокуратури (на посаді слідчого прокуратури та помічника прокурора).
Досвід роботи


з 15.03.2010 р. до
теперішнього часу Провідний юрисконсульт Управління по роботі з проблемними активами ВАТ ВТБ Банк
Обов’язки:
повний супровід проблемних кредитів корпоративного бізнесу (розмір кредитів від 3 млн. доларів США та більше), а саме:
- аналіз проблематики проекту, визначення стратегії роботи з проблемним боржником, підготовка плану заходів, направлених на погашення проблемної заборгованості;
- претензійна роботи з боржником;
- супровід судового провадження;
- супровід виконавчого провадження;
- супровід процедур банкрутства та ліквідації боржника;
- підготовка заяв про порушення кримінальної справи в правоохоронні органи;
- звітування на засіданнях кредитного органу відносно проведених заходів по проблемним проектам та винесення на погодження плану подальших дій.

з 05.05.2008 р. до
11.03.2010 р. Старший спеціаліст Сектору корпоративного бізнесу Відділу правового забезпечення стягнення проблемної заборгованості Управління проблемних активів Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний банка»

Обов’язки:
- претензійна робота з боржником, підготовка відповідних запитів, повідомлень в Міністерства, податкові та правоохоронні органи;
- підготовка позовних заяв та інших процесуальних документів у цивільних, господарських та адміністративних судових справах, а також процесуальних документів в рамках виконавчого провадження;
- супровід справ та представництво інтересів в судах різних інстанцій у цивільних та господарських процесах, а також в процесі виконавчого провадження;
- взаємодія з третіми особами шляхом представництва інтересів в процедурах банкрутства та ліквідації боржника;
- підготовка документів для списання безнадійної заборгованості;
- підготовка та супровід договірної бази з аутсорсинговими та іншими компаніями, що надають послуги, необхідні для роботи з проблемною заборгованістю;
- підготовка юридичних висновків з окремих питань діючого законодавства, що виникають в процесі роботи з проблемними активами;
- правовий аналіз проблематики проекту, підготовка пропозицій відносно порядку та умов погашення проблемної заборгованості;
- підготовка звітності про проведену роботу управління та структурних підрозділів управління (у напрямку юриспруденції).

з 10.07.2007 р. до
14.04.08 р. Юрист судового відділу юридичного департаменту Тендерної палати України.

Обов’язки:
- підготовка позовних заяв до судів 1-ї інстанції, апеляційних та касаційних скарг;
- представництво інтересів в обласних господарських судах України та Окружному адміністративному суді міста Києва;
- перевірка відповідності проведення тендерних процедур нормам закону;
- підготовка висновків за результатами перевірки тендерної документації.

з 01.07.2006 р. до 07.07.
2007 р. Інспектор кримінально-виконавчої інспекції Крюківського р-ну м. Кременчука управління Державного Департаменту України з питань виконання покарання в Полтавській області (звання: лейтенант внутрішньої служби).

Обов’язки:
- виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, обмеження волі);
- проведення початкових розшукових заходів засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме, та передача матеріалів до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених;
- підготовка та надсилання до суду подання про звільнення від подальшого відбуття покарання засуджених осіб або про скасування звільнення від відбуття покарання з випробуванням і направлення засуджених осіб для відбуття призначеного покарання.

Мова спілкування вільно володію діловою українською та діловою російською мовами (англійська та німецька зі словником).

Додаткові відомості робота з ПК (Word, Internet, робота з правовими базами);
досвід спілкування з державними органами (судові та правоохоронні органи, виконавча служба).


Ділові якості цілеспрямована, наполеглива, енергійна, пунктуальна, стійка до стресових ситуацій, відповідальна, завжди працюю на результат.

Добавить в блокнот Резюме: Юрист, помощник юриста
Добавлено: 09-07-2010
Пол: женский. Возраст 23
450 $

Черты характера:
Ответственная, пунктуальная, добросовестная, инициативная, настойчивая, исполнительная, трудолюбивая, коммуникабельная, быстро обучаемая, принципиальная, ценю и стремлюсь к работе в одной команде, придерживаюсь автономности, умею находить компромиссы, умею работать в напряженном и ненормированном режиме.

Навыки:
- отстаивание интересов в судах всех инстанций;
- ведение гражданских, хозяйственных дел;
- знание гражданского, хозяйственного, административного,
трудового права;
-хозяйственного и гражданского процессов;
- оформление судебных (процессуальных) документов (составление претензий, исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам, апелляционных жалоб и заявлений и т.д.);
- представление в государственных органах;
- правовой анализ документов поступающих от правоохранительных и контролирующих органов;
- работа с исполнительной службой по принудительному взысканию задолженности;
- государственная регистрация физических и юридических лиц;
- сопровождение при заключении нотариальных сделок.

Навыки работы с компьютером:
П.К.- уверенный пользователь, Microsoft Office, Microsoft Excel, Internet Explorer - правовые системы: НАУ, информационный сервер Верховной Рады.

Цель:
Стремлюсь к профессиональному и личностному росту в области юриспруденции.

Добавить в блокнот Резюме: Юрист
Добавлено: 02-07-2010
Пол: женский. Возраст 31
договорная

Лариса Борисовна Деньговская

Цель Оказание всех видов юридических услуг, работа юрисконсультом по совместительству
Образование
97 1995-1997 г.г. – Первомайский юридический колледж – диплом
ю юриста младшего специалиста (с отличием);
19 1997- 2003 г.г. – Национальная юридическая академия им.
Я.Я. Мудрого (г. Харьков) – квалификация – юрист, спспециальность - правоведение;
В 2005 – 2007 г.г. – Одесский филиал межрегиональной академии упуправления персоналом, факультет «Управление бизнесом»,
диплом менеджера организаций (с отличием)


Опыт работы и выполняемые обязанности 1997 г. -2001 г. – государственное лесохозяйственное предприятие
Юрисконсульт
- обеспечение правовой работы на предприятии;
- преддоговорная работа, составление, проверка и регистрация договоров;
- проверка правильности составления протоколов об административных правонарушениях;
- претензионно-исковая работа;
- представление интересов предприятия в суде;

2002 г. – 2010 г. - производственное предприятие (продукты питания), г. Одесса
Юрист
- всестороннее обеспечение правовой деятельности предприятия и 2-х зависимых предприятий;
- легализация хозяйственной деятельности (регистрация, внесение изменений в учредительные документы и т.д.);
- представление интересов в отношениях с банками (кредитные договора, залога, поручительства и т.д.);
- представление интересов предприятия в суде (все инстанции);
- правовое сопровождение процедуры восстановления платежеспособности должника или признание его банкротом;
- преддоговорная работа (проведение переговоров, составление протоколов разногласий и т.д.), составление, проверка и регистрация договоров, международных контрактов;
- претензионно - исковая работа;
- взыскание задолженности в ходе исполнительного производства;
- проверка соответствия приказов, инструкций и других внутрифирменных документов действующему законодательству;
- обеспечение соблюдения трудового законодательства на предприятии.

Навыки Умение анализировать законодательные акты всех уровней;
знание гражданского, хозяйственного, трудового и др. законодательства; опыт работы на большом производственном предприятии,
умение работать с правовыми базами («Лига-элит» и др.).
Личные качества Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, пунктуальность, грамотность, стремление к профессиональному росту, желание развиваться.
Готова к командировкам и ненормированному рабочему дню.
Дополнительно Владение компьютером на уровне пользователя, водительские права, небольшой опыт вождения
Дата 16.09.1978 года
Место проживания г. Одесса, ул. Заболотного
Семейное положение Замужем, двое сыновей.
Контакты тел. моб. 80504954282;
[email protected]

Добавить в блокнот Резюме: любая по специальности правоведение
Добавлено: 01-07-2010
Пол: женский. Возраст 22
200 $

Ищу работу по специальности "правоведение". Образование - высшее юридическое (магистр). Свободно владею русским и украинским языком. На базовом уровне владею английским языком. Свободно владею ПК.

Добавить в блокнот Резюме: Адвокат
Добавлено: 30-06-2010
Пол: мужской. Возраст 35
700 $

Адвокат, опыт работы в юридической сфере 11 лет. Специализация - гражданское, уголовное, административное право.

Добавить в блокнот Резюме: помошник юриста
Добавлено: 25-06-2010
Пол: женский. Возраст 20
300 $

Выпускница Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Добавить в блокнот Резюме: помошник юриста
Добавлено: 25-06-2010
Пол: женский. Возраст 20
300 $

Выпускница Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 24-06-2010
Пол: мужской. Возраст 26
договорная

Вацков Максим Геннадиевич
Контактный телефон: 8-067-865-59-18
E-mail: [email protected]
Квалификация Юрист
Опыт работы
01.09.2008 – 30.04.2010 г.
ЗАО «Футбольный клуб «Черноморец», юрист


Специализация фирмы:
Футбольный клуб
Основные обязанности:
• договорная работа (составление проектов договоров, соглашений, инструкций, работа с договорами контрагентов);
• претензионно-исковая работа (досудебный порядок урегулирования, хозяйственные споры, сопровождение исполнительного производства);
• переписка и взаимодействие с проверяющими органами;
• корпоративное право: подготовка и проведение собраний акционерных обществ, проведение эмиссий акций.
• решение трудовых споров;
• юридическое сопровождение подготовки и проведение сделок по купле-продаже недвижимого имущества.01.03.2008 – 30.08.2008 г.
Адвокатская Компания «Легис», юрист

Специализация фирмы:
Адвокатская компания
Основные обязанности:
• претензионно-исковая работа (досудебный порядок урегулирования, хозяйственные споры, гражданские споры);
• юридическое сопровождение подготовки и проведение сделок по купле-продаже недвижимого имущества;
• ведение кадровой документации;
• юридическое сопровождение переоформления воздушных траспортных средств;
• вступление в право наследства
08.08.2005 – 29.02.2008 г.
ООО «Офисно-промышленный терминал», юрист

Специализация фирмы:
Арендодатель складских и офисных помещений
Основные обязанности:
•1 договорная работа (составление проектов договоров, соглашений, инструкций, работа с договорами контрагентов);
•2 претензионно-исковая работа (досудебный порядок урегулирования, хозяйственные споры, сопровождение исполнительного производства);
•3 переписка и взаимодействие с проверяющими органами;
•4 корпоративное право: регистрация, перерегистрация предприятий и физлиц, внесение изменений в уставные документы;
•5 консультирование работников предприятия;
•6 юридическое сопровождение подготовки и проведение сделок по купле-продаже недвижимого имущества.
•7 юридическое сопровождение подготовки и оформление документов для отвода земельных участков.

Образование

2001 –2006 г.

Одесская национальная юридическая академия. Факультет государственного управления и международно-правовых отношений. Специальность – правоведение..


Личные данные
Дата рождения – 25.06.84 г.
Семейное положение: не женат.
Дети: нет.

Дополнительная информация
- Владение ПК на уровне пользователя (MS Office, Лига, Internet);
- Английский (средний уровень) – обучаюсь на курсах;
- Водительские права категории В.
- Вредных привычек нет.
- Исполнительность, ответственность, порядочность, способность к обучению, умение интенсивно работать, пунктуальность.

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Категории резюме

Реклама